2 enero, 2019 Vall

L’adaptació d’una nova filosofia constructiva

És ben sabut que els últims canvis socioculturals produïts amb l’entrada del nou mil·lenni posen damunt de la taula la necessitat d’adaptar-nos al context en el qual vivim i als reptes que se’ns proposen. Per això, en una era en la qual tot canvia, en la qual tot està en constant moviment, s’enalteix més que mai el valor de l’adaptació.

La globalització ha deixat clara la dissipació de les fronteres i la necessitat d’apostar per una visió global de les accions humanes. Amb això, les arts i tècniques com, en aquest cas, l’enginyeria i la construcció han anat impregnant-se d’aquesta nova filosofia i apostant fermament pel valor de l’adaptació.
Ara bé, tractant-se d’estructures i de construcció —elements que es pressuposen ferris, inamovibles i assentats— podríem fer-nos una pregunta clau per entendre aquest nou concepte: quina és l’estructura que més resisteix als nous i també als vells temps?

Penseu-ho, no es tracta de la qualitat dels materials que s’utilitzen, ni d’equacions d’enginyeria, no. L’estructura que més resisteix és l’adaptació, és aquella que millor s’adapta a qualsevol terreny, circumstància o necessitat. En aquest sentit, des de fa dècades l’arquitectura ha donat a llum nous conceptes com l’arquitectura bioclimàtica, l’arquitectura oscil·lant contra sismes, l’arquitectura modular, etc., que fan de la versatilitat i de l’adaptació a l’entorn i les necessitats el seu baluard contra els reptes que imposen tant les noves formes de vida com la naturalesa mateixa.

 

Vall ha estat aquí des de fa trenta anys acompanyant el ritme que imposaven els nous temps, fent del que semblaven límits horitzons. Gràcies a les estructures industrials desmuntables, un concepte trencador i modern, hem apostat clarament per oferir solucions a les demandes d’un mercat futur que passés per l’eficiència i versatilitat sense renunciar a la seguretat i qualitat dels productes, posant en valor les necessitats del client i oferint respostes a aquestes necessitats d’espai basades en el raonament i sentit comú.

Perquè els canvis advinguts recentment venen a confirmar que la ment humana és tan extensa com reptes aconsegueixi superar i que de les barreres en cal fer espais en els quals tornar a crear, tornar a pensar. A Vall, tot un equip humà, des dels tècnics, els administratius fins als enginyers i operaris, juguen amb l’espai mitjançant l’adaptació, creant noves estructures per ajudar els clients a trobar el seu lloc i raó de ser.

Aquesta nova filosofia constructiva, més que ser una innovació avantguardista mira de posar sentit comú i lògica als requisits tant ambientals, com econòmics o d’espai. És el nou ritme d’un mercat cada vegada més incert però al qual se li sumen nous valors que potencien i enalteixen la capacitat d’adaptació de l’ésser humà.