20 julio, 2020 Carles Vall

Són realment eficients els sostres de lona de les naus industrials desmuntables?

Són realment eficients els sostres de lona de les naus desmuntables i carpes industrials? Els sostres compleixen amb la funció primordial de cobrir els espais i protegir el seu interior. Però també tenen un gran valor estructural: tanquen els esquelets dels edificis, els reforcen i els doten d’estabilitat.

I això, en l’àmbit de les naus desmuntables i carpes industrials, la resistència de les quals es basa en la solidesa de l’estructura global, es converteix en una cosa essencial.

Són realment eficients els sostres de lona de les naus industrials desmuntables?

El tipus de coberta més popular.

El tipus de coberta més popular en les naus industrials desmuntables i carpes industrials és l’armadura d’alumini amb coberta de lona. Un material que, a priori, no sona a material de construcció i que, no obstant això, presenta grans propietats per al seu ús industrial. A més, aplicat en naus desmuntables i carpes industrials, no sols ofereix els nivells de resistència i estanquitat necessaris, sinó que també brinda avantatges quant a eficiència energètica i cost de producció i manteniment.

Són energèticament eficients per la seva condició translúcida que permeten la il·luminació natural dels espais, sense necessitat d’enllumenat elèctric. I són més econòmiques quant al cost dels materials com al cost i els temps de construcció. Però, sobretot, la seva versatilitat quant a forma i composició li permet proporcionar el tipus de resistència que es necessiti en cada cas.

banner-MaxiSpace

Esquelet d’alumini, fusta o fins i tot acer

Depenent de la força dels vents o les pluges als quals vagi a exposar-se la naus desmuntables o carpes industrials, la grandària que se li vulgui donar o la perdurabilitat que es desitgi, les seves dues aigües poden ser més o menys inclinades, i poden sustentar-se sobre un esquelet d’alumini, fusta o, fins i tot acer.

Qualitats estètiques, acústiques o d’aprofitament d’espai

Però, els sostres de les naus industrials desmuntables o carpes industrials no sols compleixen funcions estructuralment pràctiques. També poden aportar qualitats estètiques, acústiques o d’aprofitament de l’espai, d’una forma molt més econòmica que altres formes de construcció. Poden aplicar-se sostres amb forma hexagonal, en volta o cúpula, de manera més senzilla i segura.

Són realment eficients els sostres de lona de les naus industrials desmuntables?

És important tenir en compte que en condicions de catàstrofe qualsevol tipus de construcció, tant convencional com desmuntable, és susceptible de sofrir deterioracions o acabar destrossada. Per a aquests casos en els quals un territori es torna molt hostil, l’única recomanació és traslladar-se a una altra zona. I això, amb una nau industrial desmuntable o carpa industrial és totalment viable.

banner-AluSpace

Mantimiento molt senzill

Si el que esperem és que el nostre sostre sigui prou resistent en zones climatològiques dures (que no catastròfiques), l’única manera de prevenir una deterioració irreparable, tant en construccions desmuntables com permanents, és tenir un bon manteniment. No hem de permetre que una estructura danyada s’enfronti a un vent molt fort o una pluja violenta. I, en aquest sentit, les naus industrials desmuntables o carpes industrials també el posen molt fàcil, ja que les seves imperfeccions són fàcilment detectables i el seu manteniment, molt senzill.

En VALL, a més, oferim un tipus de coberta de lona especialment resistent, que dota d’immensa estabilitat a la construcció i, a més, aporta una capacitat d’aïllament tèrmic molt potent: la lona amb sistema Thermo Wind Safe. Una coberta de doble capa amb una cambra d’aire estanca. Una solució altament eficient que en VALL treballem amb els més alts estàndards de qualitat per a proporcionar als nostres clients estructures perdurables, eficients i econòmicament interessants.

¿Son realmente eficientes los techos de lona de las naves industriales desmontables?