8 julio, 2020 Roger Vall

On pots emmagatzemar l’excés d’estoc?

On pots emmagatzemar l’excés d’estoc: En els sectors de producció i fabricació és especialment important mantenir un flux equilibrat entre les quantitats que s’ofereixen i les que es demanden. A vegades, cal anar amb compte per a no produir molt més del que s’està venent. Però, altres vegades, s’ha de tenir previst un repunt en les comandes.

A vegades es donen circumstàncies excepcionals, successos inesperats que pot disparar la necessitat d’un producte concret. O, al contrari, provocar que el seu consum es congeli completament.

On pots emmagatzemar l'excés d'estoc?

Suportar un excés d’estoc

A diferència del que succeeix al sector dels serveis, en producció i fabricació, quan el mercat es paralitza, s’ha de suportar un excés d’estoc que no es vendrà. Aquest material ha d’emmagatzemar-se adequadament perquè no s’espatlli durant el temps que es quedi immobilitzat.

Alguna cosa semblança succeeix quan es produeix un augment substancial en la demanda del teu producte. Ja sigui perquè s’ha popularitzat sobtadament en el mercat, el seu consum s’ha disparat o t’has convertit en proveïdor d’una companyia amb alta demanda. En aquests casos també és necessari augmentar l’espai de magatzematge, per a conservar-lo adequadament fins al moment de la seva distribució. Per a tots aquests casos, el més recomanable és adquirir una nau industrial desmuntable.

banner-MaxiSpace

Nau industrial desmuntable

Té propietats generals molt similars a les naus convencionals d’obra, però els seus costos i temps de producció són molt més reduïts. L’àmplia gamma de prestacions que desenvolupem en VALL, a més, ens permet aportar a cada nau el nivell de rigidesa, aïllament, estanquitat i adaptabilitat que necessita per a garantir el magatzematge òptim del producte que guarda.

Possibilitat d’ampliar o reduir segons canviïn les necessitats

Però el principal atractiu d’aquesta mena de naus, quan parlem d’emmagatzemar estoc, és que poden ampliar-se o reduir-se segons canviïn les necessitats de l’empresa. Pot adquirir-se a modalitat de lloguer, per a cobrir un augment puntual de l’estoc. O es pot recórrer a la compra, en el cas que l’augment sigui indefinit. En tots dos casos, la nau pot escalar-se o traslladar-se, si arribés a ser necessari.

pots emmagatzemar l'excés d'estoc?

Un actiu d’inversió

En aquest punt és important recordar que la compra d’una nau industrial desmuntable és, avui dia, un actiu d’inversió. La seva condició desmuntable i traslladable fa que sigui un producte susceptible de revendre’s i reinstal·lar-se. També de modificar-se per a adaptar-se al seu nou ús. I per descomptat, té un gran valor en el model tradicional de revenda o lloguer en el seu estat i ubicació originals.

banner-AluSpace

En VALL garantim gran qualitat i innovació quant a materials, processos de fabricació i muntatge, per a oferir les millors prestacions, estructures més estables i construccions, en general, molt més eficients. Perquè el teu magatzem, temporal o permanent, sigui sempre un bon negoci.

pots emmagatzemar l'excés d'estoc?