16 mayo, 2018 Vall

Naus industrials desmuntables sense fonamentació

Una empresa capdavantera dedicada a la fabricació de molins de vent ha confiat en Vall per protegir els seus productes de les inclemències del temps. En aquest cas, els nostres clients es van decidir per una nau model Alu-Stock de 30 x 50 x 7 m, en total de 1.500 m² per a aquest propòsit. Els pilars i llindes estan conformats per un perfil d’alumini rectangular de grans dimensions i d’alta resistència.

Aquest tipus d’estructura pot no requerir fonamentació, ja que poden instal·lar-se sobre terra compactada o asfalt segons les condicions del terreny o de l’emplaçament.

La coberta consisteix en un sistema de sostre tèxtil mitjançant dues lones de PVC blanc translúcid amb cambra d’aire estanca lleugerament pressuritzada. El nostre sistema “tèrmic-antivent” amb un factor K de transmissió tèrmica d’1,5 que elimina la formació de condensacions i ofereix la possibilitat de climatizar-lo gràcies al nivell d’aïllament que aporta. Addicionalment el sistema antivent evita el moviment de la nau quan està exposada a càrregues de vent altes.

La lona de coberta blanca translúcida permet l’entrada de llum natural a través del sostre. Aquest sistema està autoregulat per una petita turbina que infla les cambres d’aire del sistema de sostre, amb un consum elèctric molt reduït que no suposa un cost gens rellevant. Les solapes d’unió entre seccions ens garanteixen l’estanquitat completa del sostre en qualsevol condició atmosfèrica.

La classificació per assaig de reacció al foc de les lones de coberta és Bs2d0, segons els eurocodis dels materials de construcció.

El tancament perimetral consisteix en panell rígid de doble xapa tipus sandvitx PIR compost per dues cares d’acer perfilat i prelacat i una ànima aïllant d’escuma de poliuretà, gruix 40 mm, en disposició vertical cargolat a les corretges laterals així com al trencaaigües arran de terra que millora l’estanquitat del tancament.

Classificació per assaig de reacció al foc Bs2d0.

Aquesta estructura desmuntable disposa de les sortides d’emergència per als vianants amb obertures antipànic previstes segons la llei, i portes d’accés i càrrega industrials.

Inclou també un sistema de recollida d’aigües pluvials per mitjà de canals amb els seus respectius baixants al sòl i tot complementat per un sistema d’il·luminació estàndard de 250 lux/m², compost per llums tipus campana d’halogenur metàl·lic de 400 W, quadre elèctric de protecció, cable antifum tipus Afumex.

Llums d’emergència sobre portes i quadre elèctric.

El termini de lliurament d’aquestes estructures sol ser de 6 a 7 setmanes de fabricació més 2 setmanes de muntatge.

 

2 1 3