12 junio, 2017 Vall

ESTRUCTURES DESMUNTABLES

LES ESTRUCTURES DESMUNTABLES O PER A ÚS TEMPORAL

Sovint ens trobem que els nostres clients no estan familiaritzats amb les característiques tècniques d’estructures desmuntables i/o temporals. Habitualment s’associen amb la idea de cobertes fràgils o molt poc resistents als fenòmens ambientals i sempre es desconeixen les bases de les normatives que regulen i regeixen tant la fabricació com la instal·lació i ús d’aquests sistemes de coberta.

Cal ressaltar que els nostres sistemes de nau desmuntable i carpes industrials, atès que són de limitada entitat constructiva, que no tenen caràcter residencial o públic i que es desenvolupen en una sola planta, no estan subjectes a l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació. La normativa de referència per a aquests tipus constructius és la norma europea UNE EN 13782, que regula els requisits de seguretat per al disseny, el càlcul, la fabricació, la instal·lació i el manteniment de carpes..

Efectivament, atesa la seva naturalesa i concepció, les naus desmuntables amb coberta tèxtil, les carpes industrials, etc. són sistemes molt lleugers que una vegada implantats, transmeten al terreny unes càrregues gravitatòries de baixa magnitud. D’altra banda, els efectes de succió per vent poden arribar a ser molt elevats.

Per aquest motiu, és de gran importància la proposta d’un disseny estructural òptim juntament amb la implementació de materials de gran qualitat i altes prestacions mecàniques perquè el sistema estructural sigui capaç de mantenir les condicions de servei per a uns requisits de funcionalitat que poden comportar grans llums, condicions climàtiques extremes, etc.

Característiques tècniques d’estructures desmuntables

D’acord amb aquests principis, el nostre departament tècnic, amb una experiència de més de 20 anys, únicament prescriu per als seus projectes materials d’elevat límit elàstic que, per al cas de l’acer, és del tipus SJ355 tant per a barres com per a elements d’unió i, en el cas de perfils d’alumini, s’usen els aliatges AW 6061 T6 o bé AW 6082 T6, ambdós d’ús habitual en la indústria aeronàutica.

Si us plantegeu instal·lar una estructura temporal, ja sigui una carpa industrial, una nau desmuntable, etc., pregunteu al vostre futur proveïdor quins criteris de disseny utilitza i quina mena de materials us subministrarà, ja que d’això potser depengui que pugueu dormir tranquils i gaudir de l’ús d’un sistema de coberta flexible, ràpid i rendible però sobretot segur.

També ens podeu contactar i a Vall us assessorament amb molt de gust en les diferents opcions de què disposem. Gràcies per passar un temps amb nosaltres, esperem que ho hàgiu trobat d’utilitat.